2007/Jan/02

การใช้เสื้อยืดสื่อความคิด

ศิลปินรุ่นใหม่ กับการแสดงความคิดอ่านผ่านสื่อที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ไม่ยึดติดกับรูปแบบดั้งเดิมเช่น ผ้าใบหรือกระดาษ และอื่นๆ.... การแสดงความคิดอิสระ ผ่านสื่อสิ่งของที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำ เป็นการขยายพื้นที่การแสดงออกทางความคิด ที่ศิลปินรุ่นใหม่ๆ มักจะใช้กันอยู่เสมอ อาจจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อศิลปะอีกแขนงหนึ่ง เพราะความเป็น commercial ของตัวสื่อเอง แต่ผู้เขียนเอง มีคำถามอยู่คำถามนึง ที่ยังสงสัยมาตลอดว่าการกำหนดพื้นที่ของสื่อและศิลปะ ทำไม่ต้องทำบนสิ่งที่ทุกคนยอมรับกัน ผู้เขียนมานั่งนึกดูอีกทีว่า มันคงเกี่ยวกับการกำหนด มูลค่า ของงานศิลป หรือเปล่า เช่น การทำงานบนผืนผ้าใบมีคนยอมจ่ายสูงกว่าการทำงานบนเสื้อยืด อะไรเป็นตัวกำหนดคุณค่าทางศิลปะ มูลค่าของพื้นที่แสดงสื่อ หรือ ความคิด ที่อยู่บนสื่อ อะไรที่ทำให้ศิลปะมีคุณค่า หรือมูลค่าเพียงเท่านั้นที่จะทำให้คุณค่า นั้นดูเป็นศิลปะ